Extra QL logo
Startsida
Bakgrund
Om kursledare
Laila Larsson
Historik
Grupper idag
Disco
Lucia
Aktuellt
Galleri
Gästbok
Kontakt/bokning
Länkar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extra QL - bakgrunden
Bakgrund

Det hela började med Laila Larsson. Hon arbetade som fritidsledare på Höja Fritidsgård. År 1975 började hon med teaterverksamhet under fritidsgårdens regi. Tio år senare var det en av grupperna som var väldigt engagerad och ville satsa extra mycket. Den gruppen kallade sig Extra QL.

De fick väldigt många föreställningar och detta tog mycket av Lailas arbetstid, så det gick inte att fortsätta driva gruppen under fritidsgårdens verksamhet. Därför bildades så småningom föreningen Extra QL 1990, och blev då en egen sektion i Unga Örnar Malmö.

Därefter har det ständigt bildats nya grupper inom föreningen. Idag finns det fem grupper i olika åldrar.